Lịch Đào Tạo

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐÀ NẴNG

Chương trình đào tạo

Lịch Online Lý Thuyết

Lịch Offline và Thực hành

Đầu tư theo xu hướng level 1

Thứ 2,3,4 hoặc Thứ 7, CN hàng tuần

Offline B1: 19h ngày 15/03

Offline B2: 19h ngày 22/03

Thực hành B1: 19h ngày 29/03

Thực hành B2: 19h ngày 31/03

Đầu tư theo xu hướng level 2

Thứ 2,3,4 hoặc Thứ 7, CN hàng tuần

Offline B1: 19h ngày 07/04

Offline B2: 19h ngày 12/04

Thực hành B1: 19h ngày 15/04

Thực hành B2: 19h ngày 20/04

Đầu tư theo Sóng Elliott và Fibonacci level 1

CHỈ HỌC OFFLINE

Offline 19h ngày 08,09,10/03

Thực hành B1: 19h ngày 19/03

Thực hành B2: 19h ngày 26/03

Đầu tư theo Sóng Elliott và Fibonacci level 2

CHỈ HỌC OFFLINE

 

Giao dịch phái sinh Nâng Cao

CHỈ HỌC OFFLINE

Offline B1,B2: 15h-19h ngày 10/04

Offline B3,B4: 15h-19h ngày 11/04

Giao dịch FX nâng Cao

CHỈ HỌC OFFLINE

 

Đầu tư Bất Động Sản bằng phân tích tài chính level 1

CHỈ HỌC OFFLINE

Offline B1,B2: 15h-19h ngày 24/04

Offline B3,B4: 15h-19h ngày 25/04

Đầu tư Bất Động Sản bằng phân tích tài chính level 2

CHỈ HỌC OFFLINE

 
Liên hệ