Thị trường ngày 19/11: Giá vàng và cao su giảm, kẽm cao nhất 18 tháng, đậu tương lập đỉnh 4 năm

Liên hệ