Nhiều cổ phiếu bị cắt margin tác động ra sao tới thị trường?

Liên hệ