FPT Retail (FRT): Thị giá bật tăng, quỹ Dragon Capital liên tục bán ra gần 4 triệu cổ phiếu

Liên hệ