Citigroup: USD có thể sẽ giảm 20% trong năm tới nếu có vaccine Covid-19

Liên hệ